Av. Ünsal KIZILCA
YAZ STAJYERLERİNDE ÜCRET


YAZ STAJYERLERİNDE ÜCRET


Yaz tatilinin gelmesi ile okulu tatil olan öğrenciler yaz stajlarını yapmak için firmalara başvurmaya başladı. İşverenlerin aklındaki soru ise Yaz Stajyerlerine Ücret Ödemek Zorunlu mu? sorusu. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan yeni düzenlemeler, stajyerlere ödenen ücretlerde de bir yenilik getirdi. Ayrıca stajyer çalıştıran işverenlere, stajyer ücretleri için devlet desteği de devam ediyor.

 

Stajyer Kavramı

Staj kavramı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 3. maddesinde aşağıdaki tanımlanmaktadır.

““Staj”Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı; ifade eder.”

 

Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, iş hayatını tanıyıp tecrübe etmek için staj yapan öğrenciler de stajyer olarak nitelendirilmektedir.

Öğrencinin stajyer statüsünde değerlendirilmesi için staj süresi boyunca İş kazası ve meslek hastalıkları sigortasının okul tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Okul tarafından sigortalanmamış bir öğrenci, staj amacıyla çalışmak istese bile ancak normal çalışan statüsünde sigortası başlatılarak çalıştırılabilir.

 

Stajyerlere Ücret Ödenmesi

Okulu tarafından sigortası yapılmış tüm stajyerlere, okulu, bölümü, stajının zorunlu ya da gönüllü olması fark etmeksizin stajyter ücreti ödenmesi zorunludur.

Geçmiş dönemlerdeki uygulamalarda ücret ödeme zorunluluğu yalnızca Yök tarafından duyurulan listede yer alan okullar ve bölümler için geçerliydi. Liste uygulamasının kaldırılmasıyla tüm stajyerler zorunlu ücret kapsamına alındı.

 

Stajyerlere Ödenen Ücret Nasıl Hesaplanır?

Stajyere ödenen ücret, o işyerinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak değişmektedir. Asgari ücretin net tutarı üzerinden oransal olarak hesaplanmaktadır. Bu net ücrete AGİ dahil değildir.

20 ve üzeri personel çalıştırılan işyerleri, stajyerlerine en az net asgari ücretin %30’u kadar ücret öderler. 20’den az personel çalıştıran işyerleri net asgari ücretin %15’i kadar stajyer ücreti ödemek zorundadır.


20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde stajyer ücreti: 1.450,91 x %30 = 435,27

20’den az çalışanı olan işyerlerinde stajyer ücreti: 1.450,91 x %15 = 217,64

Ama geçtiğimiz dönemlerde uygulanan devlet desteğinin uzatılması doğrultusunda, stajyerlerin ücretlerinin de işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın asgari ücretin net tutarının %30’unun altına düşürülemeyeceği karara bağlanmıştır.

 

Uzatılan uygulama ortadan kaldırılana dek, 20’den az çalışanı olan işyerleri de net asgari ücretin %30’u oranında ücret ödemekle yükümlüdür.

 

Stajyer Ücretinin Yasal Kesintileri

Stajyer ücretleri, net asgari ücret tutarını aşmadığı sürece hiçbir yasal kesintiye tabi değildir. Üzerinden SGK primi, gelir vergisi ya da damga vergisi hesaplanmaz.


Yayınlanma Tarihi : 2018-11-07 12:39:12
Okunma Sayısı : 326
reklam yan

Av. Ünsal KIZILCA Diğer Yazıları

Nöbetçi Eczane
SUGAR CHEF
Günlük Kurlar