Av. Ünsal KIZILCA
TUR ŞİRKETLERİNİN YAPMASI GEREKEN SİGORTALAR


TUR ŞİRKETLERİNİN YAPMASI GEREKEN SİGORTALAR


Tur düzenleyen bir şirket iflas etmiş olabilir. Veya programındaki değişiklikler nedeniyle düzenlenen turu iptal etmiş olabilir. Ya da turu gerçekleştirmiş olsa bile, taahhüt ettikleri yükümlülüklerini yerine getirmemiş olabilir. Turu önceden almış olan müşteriler hem yatırdıkları para kadar hem de programlarının aksaması yüzünden buna bağlı başka nedenlerle zarar görmüş olacaklardır. Bütün bu durumlardan tur şirketleri sorumludur.

 

Tur şirketleri, sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar. Turu satın almış olan müşteriler zararlarını doğrudan sigorta şirketinden isteyebileceklerdir.

 

Yasaya göre yapılacak sigorta poliçesi iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmı zorunlu sigorta olup seyahat şirketinin iflas etmesi ve turun sorumluluğu ile ilgilidir. İkinci kısmı ise müşterinin isteğine bağlıdır. Birinci kısmın primini ilgili tur şirketi öder. İsteğe bağlı ikinci kısmın pirimini ise müşteri öder. Eğer bu isteğe bağlı sigorta da yapılmışsa, sigorta şirketi, poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, müşterinin bir kaza durumunda meydana gelen zararını, tedavi masraflarını ve müşterinin geri dönüş masraflarını ödemek durumundadır. İsteğe bağlı sigorta aynı zamanda, bagajın kaybolması veya turun iptali durumlarını da kapsar.

 

Yeni yasa uygulamaya geçmeden önce, müşteriler pek fazla sigorta yaptırmaya yanaşmıyorlardı. Sigorta şirketleri de basit sigorta paketleri ile durumu kurtarıyorlardı. Ancak yeni yasa ile tur şirketileri zorunlu olarak bu sigortayı yaptırmak zorundalar. Üstelik poliçenin bir kopyasını da Bakanlığa göndermek durumundalar. Böyle olunca sıkı bir denetim başladı.

 

Ancak herşeye rağmen uygulamada bazı sigorta şirketlerinin zorunlu sigorta teminatı olan iflas ve ürün sorumluluk teminatlarını vermekten kaçındıkları görülüyor. Bunun da nedeni seyahat acentelerine duyulan güvensizlik ve riskin bu açıdan yüksek oluşudur.

 

Tur şirketlerinin müşterilerine sunduğu ikinci sigorta paketi ise seyahat sağlık sigortasıdır. İnsanlar ağır ve stresli çalışma temposu sonrasında tatile çıkmanın hayallerini kurarlar. Bu tatil ile ilgili olarak da nereye gidileceği, ne zaman gidileceği, nerede kalınacağı, ne kadar ödeme yapılacağı gibi birçok detay konuşulur, tartışılır ve bir karara varılır. Ancak olumsuzluklar pek kimsenin aklına gelmez. Ya da düşünülmek istenmez. Öyle ya, tatil sırasında bir sağlık sorunu yaşanabilir, kaza olabilir, tatil süresi konforlu bir tesis yerine, bir hastanede geçiriliyor olabilir. Hatta hastanede, tahmin edilenden daha uzun süre de kalınabilir. İşte sigorta şirketleri bu durumlarda ortaya çıkan zararları karşılamak üzere seyahat sağlık sigorta paketleri hazırlamışlardır.

 

Seyahat sağlık sigortaları konusunda sigorta şirketleri genelde, hastalık veya yaralanma yüzünden gerekli tedavi masraflarını, gerektiğinde bir hastaneye veya bir sağlık kuruluşuna nakil masraflarını, ölüm durumunda cenazenin nakil masraflarını, hatta sigortalının bir yakının yolculuk ve konaklama masraflarını teminat altına alıyorlar. Aileden birinin ölümü halinde veya evde çıkan bir sorun nedeniyle tatilin yarıda bırakılarak geri dönülmesi halinde bu masraflar da teminat altına alınabilmektedir.

 

Hatta bir kısım sigorta şirketleri, sattıkları poliçenin asıl amacı seyahat sağlık olmasına rağmen, kaybolan bagajlar nedeniyle uğranılacak zararları da bu poliçe ile teminat altına almaktadırlar.


Yayınlanma Tarihi : 2018-09-26 17:14:13
Okunma Sayısı : 322
reklam yan

Av. Ünsal KIZILCA Diğer Yazıları