Av. Ünsal KIZILCA
KAZADAN SONRA HASAR TESPİTİ NASIL YAPILIR


KAZADAN SONRA HASAR TESPİTİ NASIL YAPILIR


Trafik kazalarında şoförlerin sigortalarını nasıl devreye sokacaklarını ve araçlarında hasar varsa sigorta şirketlerine nasıl bildirim yapacaklarını bilmemelerinden dolayı sigortalarından layığı ile faydalanamadıkları bir gerçektir. Birçok şoför sigorta şirketinin teminatları kullandırmadaki en önemli evrakı olan kaza tespit tutanağını dahi tam ve gereğince dolduramadığı bilinen bir gerçektir. Oysa maddi hasarlı trafik kazalarında trafik sigortalarından veya kaskı sigortalarından bazı durumlarda da her ikisinden de aynı zamanda faydalanmak için kazada oluşan hasarın doğru olarak tespit edilmesi çok önemlidir.

 

Sigorta şirketlerinin kazanın nasıl olduğunu, kaza sırasında araçların konumlarını ve aracın şoförünün hata oranını görebilecekleri ve değerlendirebilecekleri tek evrak kaza tespit tutanağıdır. Kaza yapan araçların hepsinin şoförleri tarafından imzalanması gereken bu evrakla, sigorta şirketleri kazanın yerini ve tarihini, kazanın türünü ve kazaya karışan araçları ve sürücülerini, kaza yapılan yol ve çevre özelliklerini ve araç sürücülerinin kusur dağılım oranlarını belirleyebilmektedir. Kaza anında araçlar çekilmeden şoförler tarafından araçların kazanın hemen sonrasında çektiği fotoğraflar sigorta şirketleri için çok önemlidir.

 

Kaza tespit tutanağı kazaya karışan sürücüler tarafından doldurulur. Bundaki amaç kaza anında kaza yerine polisin gelmesini bekleyerek zaman kaybetmemek, trafik sıkışıklığı gibi durumların önüne geçmektir. Trafik polisine ihtiyaç duymadan, kazaya karışan araç ve sürücülerin, beyanlarına esas olarak kaza tespit tutanakları hızlı ve kolayca hazırlanarak her sürücüde aynısından bir kopya olacak şekilde bir tutanakla işlemleri sonuçlandırmaktır.

 

Kaza sonrasında hasar tespiti için yapılacak ikinci adım, her sürücünün doldurduğu elindeki hasar tespit tutanağının bir kopyasını trafik sigortasını yaptırmış olduğu sigorta şirketine bir yazı ile başvurarak göndermesidir. Sizden kaza bilgilerinizi ve hasar tazmini talebinizi alan sigorta şirketiniz bilgilerinizi TRAMER sistemine kaydeder ve burada da kaza yaptığınız şoförlerle aranızdaki kusur dağılım oranlarınız belirlenir. Belirlenen kusur dağılım oranları esasında tarafların sigorta şirketleri oluşan hasarların masraflarını teminatları dâhilinde karşılarlar. Şoförlerin sigorta şirketleri kusur dağılım oranları üzerinde bir anlaşmaya varamazlarsa hasar dosyasının kaza tespit tutanağı oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından incelenir. Komisyon üç iş günü içinde tarafların kusur oranlarını sonuçlandırır.

 

Hasar tespiti için sigorta şirketinize, kazanın olduğu günden itibaren en fazla beş iş günü içinde kaza tespit tutanağınız ve ekinde istenilen, sigorta poliçeniz, sigorta primlerinizi zamanın ödediğinizi gösteren belgeler, ehliyetiniz, aracınızın trafik ve tescil belgeleri, kazayı gösteren fotoğraflar ile birlikte ulaştırmanız ve hasar tespiti dosyası açtırmanız gerekmektedir.  Trafik sigortası hasarları için farklı teminatların kullanılabilmesinde farklı evraklar istenilebilir. Yukarıdaki istenilen evraklara ilaveten;

 

Maddi teminatlar kapsamında karşılanacak hasarlar için istenilen evraklar; alkol raporu, mağdur araç için; ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, hasarlı araç veya araçların fotoğrafları,

 

Ölüm halinde teminat kapsamında karşılanacak tazminatlar için istenilen evraklar; veraset ilamı, nüfus aile tablosu, ölenin gelir belgesi, ölünün muayene otopsi tutanağı, defin ruhsatı, SGK dan tazminat alıp almadığı belgesi,

 

Yaralanma halinde teminat kapsamında karşılanacak giderler için istenilen evraklar; genel adli muayene raporu, yapılan tedaviye ait doktor raporu, yapılan tedavilere ait faturalar, reçeteleri ve ilaç kupürleri ile birlikte ilaç faturaları,

 

Maluliyet halinde teminat kapsamında karşılanacak giderler için istenilen evraklar; kaza sonrası yapılan ilk muayene tetkik tutanakları, devlet hastanesinden alınacak sakatlık hali heyet raporu, nüfus aile tablosu ve gelir belgesi istenilmektedir.

 

Hasar tespit dosyanız açıldığında sigorta şirketinizi temsilen atanan bir sigorta eksperi tamir için serviste olan aracınızı işlem yapılmadan mutlaka görmelidir. Elindeki bilgilerle aracınızı inceleyen sigorta eksperi hasar bedeli tespit eder ve aracınız için onarım onayı verir. Aracınıza ancak bundan sonra tamir için işlem yapılmak zorundadır.


Yayınlanma Tarihi : 2018-09-13 16:04:39
Okunma Sayısı : 326
kiremitçiler

Av. Ünsal KIZILCA Diğer Yazıları