Av. Ünsal KIZILCA
EMEKLİLERDE KIDEM TAZMİNATI – 1


EMEKLİLERDE KIDEM TAZMİNATI – 1


Emekli olduktan sonra bir işveren yanında hizmet akdine tabi (işçi) olarak çalışmaya devam eden emekliler hangi statüden emekli olurlarsa olsunlar (4/a’lı yani SGK’lı, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), ücretlerinin yanı sıra emekli maaşlarını da almaya devam ederler. Emeklilik ile kıdem tazminatı birbiriyle bağdaştırıldığı için, emekli çalışanın işten ayrılması söz konusu olduğunda Emekliler Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? sorusu akla gelmektedir.

 

Emekli Çalışanları Hakları

İş kanunu’nda emekli çalışanların hakları kısıtlanmamıştır. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ile diğer çalışanlar arasında bir fark bulunmuyor. Kıdem, İhbar, yıllık izin hakları emekli olduktan sonrası için de aynıdır.

 

Emeklilik sonrası çalışmaya devan edenlerin işveren tarafından işten çıkarılmaları veya haklı bir nedenle istifa etmeleri durumunda tüm çalışanlar gibi kıdem tazminatı haklarına sahiptirler.

 

Yani işçinin iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak bir şekilde sona ermesi durumunda emekli olamamış diğer çalışanlarla aynı haklara sahiptirler.

 

Farklılığın yaşandığı durumlar;

Emekli olduktan sonra çalışanın yeniden emeklilik gerekçesiyle istifa etmek istemesi durumunda yaşanıyor.

Kıdem tazminatı almadan aynı işyerinde çalışmaya devam edenler, fiilen emekliye ayrılmak istediklerinde emeklik öncesi döneme ait kıdem tazminatını toplu olarak alabiliyor.

 

Kıdem tazminatını alarak (SGDP ödeyerek yani aylığını kestirmeden çalışanlar) emeklilik nedeniyle işten ayrılan tekrar aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi durumunda emeklilik nedeni ile işten ayrılmak istediklerinde emekli olduğu tarihte kıdem tazminatı ödendiği için kıdem hakkı sıfırlanır. Dolayısıyla emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra yeni bir çalışma dönemi başlar. Çalışan bu işyerinden tekrar ayrılırken bir yıllık asgari sürenin dolması koşulu ve ile kıdem tazminatı emekli olduktan sonraki dönem üzerinden hesaplanır.

 

Tek istisna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlenen yaşlılık aylığı almak için belirlenmiş prim günü ve yıl şartını taşıyıp, yaş şartını taşımayan çalışanlara, yaş dışında diğer şartları taşıdıklarına dair yazıyı (15 yıl sigortalılık – 3600 gün prim koşulunu ileri sürme hakkı) SGK’dan alarak işverene getirmeleri halinde kendi istekleri ile işten ayrılıyor olmalarına rağmen kıdem tazminatı almayı hak ederler. Fakat işten kendisi ayrıldığı için ihbar tazminatına hak kazanamazlar.


Bu haktan emekli olmayan çalışanlar yararlanabilir. Yani sadece diğer çalışanlardan farklı olarak emekli olup çalışmaya devam edenler, kendi istekleri işten ayrılmak istemeleri durumunda yaş harici diğer şartları yerine getirdiklerini ileri sürerek bu haktan yararlanamazlar.


Yayınlanma Tarihi : 2018-11-23 14:06:27
Okunma Sayısı : 485
reklam yan

Av. Ünsal KIZILCA Diğer Yazıları