TEKİRDAĞ 37. SIRADA YER ALDI


TEKİRDAĞ 37. SIRADA YER ALDI

 

 

Hane halkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Buna göre Tekirdağ ortalama hane halkı büyüklüğü sıralamasında 3,2 ile en düşük 37. il oldu.


Diğer bir ifade ile hanehalkı, bir aileden oluşabileceği gibi birden fazla aileden de oluşabilmektedir. Türkiye’de 2012 yılında 3,7 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 3,4 kişi olduğu görüldü. İllere göre incelendiğinde; 2018 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,6 kişi ile Şanlıurfa, 5,5 kişi ile Hakkari illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir oldu. Bu illeri, 2,8 kişi ile Tunceli, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli illeri izledi. Tekirdağ ili ise 3,2 ile 37. sırada yer almıştır.


Tekirdağ tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il sıralamasında 53. il oldu. Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il 2018 yılında %25,6 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %25,5 ile Gümüşhane, %24,5 ile Giresun ve %23,9 Eskişehir izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, %9 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini %9,3 ile Van, %9,4 ile Batman izledi. Tekirdağ ili ise %15,3 ile 53. sırada yer aldı.


Tek kişilik ailelerden oluşan hane halkı oranı en yüksek ve en düşük ilk 5 il, 2018

(%)Sıra

En yüksek illerSıra

En düşük iller


1.

Tunceli

25,6


1.

Diyarbakır

9,0

2.

Gümüşhane

25,5


2.

Van

9,3

3.

Giresun

24,5


3.

Batman

9,4

4.

Eskişehir

23,9


4.

Adıyaman

9,8

5.

Artvin

23,7


5.

Şanlıurfa

9,9

53

Tekirdağ

15,3


29

Tekirdağ

15,3

Mevcut koruyucu aile sayısının en yüksek olduğu il sıralamasında Tekirdağ 92 koruyucu aile sayısı ve 98 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile 20. il oldu. Türkiye’de 2018 yılında mevcut koruyucu aile sayısı 5.289’a, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 6.468’e ulaşmıştır. Mevcut koruyucu aile sayısının en yüksek olduğu illere bakıldığında İstanbul 486 koruyucu aile sayısı ve 535 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile ilk sırada yer almıştır. İstanbul ilini 360 koruyucu aile ve 404 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile İzmir, 312 koruyucu aile ve 360 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile Ankara, 201 koruyucu aile ve 230 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile Kayseri, 187 koruyucu aile ve 229 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile Kocaeli illeri izlemiştir. Koruyucu aile sayısının en düşük olduğu illere bakıldığında ise en düşük il Tunceli 0 koruyucu aile, Tunceli’yi sırasıyla, 2 koruyucu aile ve 4 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile Ardahan, 3 koruyucu aile ve 8 koruyucu aile yanındaki  çocuk sayısı ile Şırnak, 3 koruyucu aile ve 3 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile Bayburt, 3 koruyucu aile ve 6 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile Kars illeri izlemiştir. Tekirdağ ili ise 92 koruyucu aile ve 98 koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ile 20. sırada yer almıştır.


Mevcut koruyucu aile sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il, 2018

Sıra

En yüksek iller


Sıra

En düşük illerMevcut koruyucu aile sayısı

Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı
Mevcut koruyucu aile sayısı

Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısıTürkiye

5.289

6.468


1.

İstanbul

486

535


1.

Tunceli

0

0

2.

İzmir

360

404


2.

Ardahan

2

4


3.

Ankara

312

360


3.

Şırnak

3

8


4.

Kayseri

201

230


4.

Bayburt

3

3


5.

Kocaeli

187

229


5.

Kars

3

6


20.

Tekirdağ

92

98


62.

Tekirdağ

92

98


Yayınlanma Tarihi : 9 Mayıs 2019
Okunma Sayısı : 126
kiremitçiler