“BELEDİYECİLİK ÇITASINI YÜKSELTEN PROJELER”

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Trakya Belediyeler Birliği, 50 üye belediye başkanlığına yönelik hazırladığı çalışmaları yayınladı. Üye Yerel Yönetimlerin çalışmalarını destekleyici proje ve eğitim programlarını başlıklar altında sıraladı.

 

                                           

Trakya Belediyeler Birliği 2020 yılında başlattığı yerel yönetimlere yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarını 6 ana başlık altında duyuran birlik rekor sayıda eğitim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bölgesel ve Sürdürülebilir Kalkınmayı da hizmet başlıklarına ekleyen Trakya Belediyeler Birliği,

 • AB ve Yurt Dışı Fonları,
 • Eğitim Faaliyetleri,
 • Dış ilişkiler,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı İşbirlikleri ve Koordinasyon,
 • Bölgesel ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Medya ve Tanıtım konularının detaylarını paylaştı.

 

TRAKYA’YA HİZMET OLARAK DÖNECEK PLANLAMA YAPTIK

 • AB ve Yurtdışı Fonları

Trakya Belediyeler Birliği, Üye Belediyelerin AB ve Yurt içi Fonlarından yararlanabilmeleri için tüm ihtiyaçlarına çözüm ortağı oluyor. Avrupa Birliği ve diğer ulusal projelerle ilgili çalışmalar yürüten ve planlayan tüm üye belediyelerin bilgi ihtiyacını karşılamak, birbirleriyle işbirliklerini sağlamak ve rehberlik etmek üzere Trakya Belediyeler Birliği bünyesinde AB Proje ve İş birliği Destek Ofisi oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır.

AB ve Yurtdışı Fonları başlığını, AB Proje hazırlama kampları, Proje ekiplerine kolektif çalışma ve gelişim imkânları ile doldurmakla beraber Proje ekibi olmayan üye belediyelere Proje yöneticilerini yetiştirme olanağı da sunmaktadır. Böylelikle Trakya Bölgesine özel açılan hibe programlarına özel toplantılar ve uzmanlar eşliğinde istişare çalışmaları yürütmektedir.

 

 • Eğitim Faaliyetleri

Trakya Belediyeler Birliği, belediyecilik alanında rekor sayıda eğitim çalışması gerçekleştirerek Türkiye’de ki en öncü birliklerden biri haline gelmiştir.

Trakya Belediyeler Birliği tarafından yerel yönetimlere katkı sağlaması amacıyla, hem kişisel hem de kurumsal gelişim ve deneyim açısından düzenlenen, belediyelerden gelen talep ve ihtiyaçlara yönelik en çok ihtiyaç duyulan konuların ele alındığı Online Eğitim Programları yoğun katılımlarla gerçekleştirilmektedir. Pandemi nedeniyle Online eğitimler yepyeni tema ve konularla üye belediyelerin hizmetine sunulmaya devam etmektedir.

 Trakya Belediyeler Birliği tarafından organize edilen eğitim programları çerçevesinde tüm eğitimlere iştirak sağlayan personel ve katılımcılara eğitimlerin içeriğine ve niteliğine göre ‘‘Katılım Belgesi ve Sertifika’’ verilmeye başlanmıştır.

 

 • Dış İlişkiler Çalışmaları

Dış ilişkiler konusunda da atağa geçen Birlik, kardeş şehir çalışmaları, uluslararası Birlikler ile işbirliği çalışmalarını hızlandırarak dış ilişkiler enformasyon akışı ve uluslararası networklere katılım konusunda adımlar atmaya başlamıştır.

Bulgaristan Ram Trakya Belediyeler Birliği ile ilişkiler yeniden canlandırılmış, karşılıklı işbirliği ve kardeş şehir eşleştirmeleri hız kazanmıştır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (MEWA) üyelik konusunda adımlar atılmış, çalışmalara dâhil olunması yönünde görüşmelere başlanmıştır. Yine Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ve Avrupa Birliği Bölgele Komitesi (COR) Türkiye Genel Koordinatörlüğü ile temasa geçilmiş, grup çalışmalarına dâhil olunması çalışmaları başlamıştır.

 

 • Yurtiçi ve Yurtdışı İşbirlikleri ve Koordinasyon

Trakya Belediyeler Birliği olarak üye belediyeler arasında iş birliklerini artırmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmasını sağlamak için farklı meslek gruplarında “Belediyecilik Buluşmaları” gerçekleştirilmektedir.

Trakya Belediyeler Birliği’nce yerel yönetimlere bağlı birimlerin bir araya getirilerek iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, hizmet kalitesinin artırılması, kolektif çalışma ortamları oluşturulması ve çözüm ortaklığı yaratılması amacıyla, “Deneyim Paylaşım ve Mesleki İstişare Kurulları” oluşturulmuştur.

 

 • Bölgesel ve Sürdürülebilir Kalkınma

Akademisyenlerden oluşan bilim kurulunun Trakya Belediyeler Birliğinin çalışmalarına dâhil edilmesiyle, bilimsel çalışmaların yerel yönetimlere entegrasyonu süreci de başlamıştır. Üye belediyelere kurumsal rehberlik, yerel yönetimler turizm envanteri ve turizm rotası çalışmaları, yöresel markalaşma bu çalışmalardan bazılarıdır.

Bilim Kurulu oluşturulması bölgesel ve sürdürülebilir kalkınma ana planın önemli adımlarından birisi olma niteliği taşımaktadır. Bilim kurulunun katkılarıyla bölge adına önem taşıyan birçok konuda çalıştay ve sempozyumlar gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarda sona gelinmiştir.

Bölgemize yönelik, belediyelerimiz perspektifinden Turizm Rotaları ve Envanteri oluşturulması ve bu envanterlerin tanıtımının yapılması çalışmaları sürmektedir.

Yine Bilim Kurulu tarafından Trakya Bölgesini ilgilendiren Yüksek lisans ve Doktora tezleri bir süzgeçten geçirilmiş ve belirli bir format oluşturularak Trakya Belediyeler Birliği web sitesi üzerinden yerel yönetimlerimizin faydalanabileceği şekilde erişime açılmıştır.

 

 • Medya ve Tanıtım

Çağın gerekliliklerine uygun yeni bir kurumsal kimliğe bürünen Trakya Belediyeler Birliği yenilenen web sitesi ara yüzüyle Trakya’da Belediyecilik alanındaki gelişmelere kolay erişim ve yeniliklerden haberdar olma olanağı sunuyor. Bu yenilikle beraber medyada yer alma oranlarında ise 15 kat artış kaydetmiştir.  

Üye Belediyelerin hem belediyecilik alanında hem de kurumsal gelişimine odaklanan çalışmalara gösterilen ilgi memnuniyet yaratmaktadır.

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi : 2021-11-5 14:06:25
Okunma Sayısı : 107
kiremitçiler